Ano ang ilang paraan para maibigay natin kay Jehova ang ating buong makakaya? Mag-isip ng mga puwede mong gawin para makatulong sa mga nasa buong-panahong paglilingkod.