Kabisaduhin ang mga aklat ng Bibliya! Pag-aralan natin ang mga aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan.