Ituro sa iyong mga anak ang tungkol sa mga kabataang lalaki na sumunod sa Diyos.