Tulungan ang mga bata na pahalagahan ang regalong paningin.