Pumunta sa nilalaman

MGA LEKSIYON KO SA BIBLIYA

Maging Mapagbigay!

Basahin ang kuwentong ito kasama ang iyong anak, at magkasamang tingnan ang mga larawan.