Gumawa ng damit na walang manggas para kay Samuel, gaya ng ginawa ng nanay niya para sa kaniya.