Pagtugmain ang mga tauhan sa Bibliya at ang sinasabi tungkol sa kanila. Hanapin ang mga tauhan na piniling maglingkod kay Jehova.