Pumunta sa nilalaman

Laro at Larawan

Nilinis ni Jesus ang Templo

I-download at i-print. Kumpletuhin ang larawan, at sama-samang sagutin ang mga tanong bilang pamilya.