Pumunta sa nilalaman

LARO AT LARAWAN

Naging Matapang si David Kahit Kaunti ang Sandata Niya

Pagtugmain ang mga tauhan at ang mga bagay na binanggit sa kuwento tungkol kay David at Goliat, at saka pag-usapan kung bakit napakatapang ni David.