Pumunta sa nilalaman

LARO AT LARAWAN

Nakipaglaban si David Taglay ang Pangalan ng Diyos

Ayusin ang mga letra ng pangalan ng Diyos, at alamin kung ano ang kahulugan ng pangalan niya.