Pumunta sa nilalaman

Isinalarawang Kuwento sa Bibliya

Si Lot at ang Pamilya Niya

Basahin ang tungkol kay Lot, sa asawa niya at mga anak na babae, at sa pagkawasak ng Sodoma at Gomorra. Basahin ang isinalarawang kuwento online o mula sa naka-print na PDF.