Dahil nagtiwala kay Jehova ang batang si David, naging matapang siya at tinalo niya ang isang higante. Basahin ang isinalarawang kuwento online o mula sa naka-print na PDF.