Sa kuwentong ito ng Bibliya, alamin kung paano naging matalino si Haring Solomon pero nang bandang huli ay nakagawa ng mga pagkakamali. Basahin ang isinalarawang kuwento online o mula sa naka-print na PDF.