Pumunta sa nilalaman

MGA ACTIVITY PARA SA PAMPAMILYANG PAGSAMBA

Pagiging Matapang

1 SAMUEL KABANATA 17

Guide ng Magulang: Gamitin ang mga activity na ito para mapag-aralan ninyo ang Bibliya bilang pamilya.

Pagiging Matapang

MGA ACTIVITY PARA SA PAMPAMILYANG PAGSAMBA

Pagiging Matapang

1 SAMUEL KABANATA 17

Guide ng Magulang: Gamitin ang mga activity na ito para mapag-aralan ninyo ang Bibliya bilang pamilya.

Pagiging Matapang