Magsaulo ng isang kanta na makakatulong sa iyo na maging matapang.