Pumunta sa nilalaman

ACTIVITY PARA SA PAG-AARAL

Ang mga Katangian ng Isang Mabuting Kaibigan

Gumawa ng isang picture frame na nagpapakita ng mga katangiang gusto mo sa isang mabuting kaibigan.