I-download ang activity na ito sa pag-aaral at alamin ang apat na pagkakatulad nina Moises at Jesu-Kristo.