I-download at i-print ang activity na ito para sa pag-aaral, at matuto tungkol sa maraming lugar na pinuntahan ni Jacob.