Pumunta sa nilalaman

Activity Para sa Pag-aaral

Mga Lugar na Pinuntahan ni Jacob

I-download at i-print ang activity na ito para sa pag-aaral, at matuto tungkol sa maraming lugar na pinuntahan ni Jacob.