Pumunta sa nilalaman

Activity Para sa Pag-aaral

Ang Family Tree ni Lot

I-download ang activity na ito para sa pag-aaral, at matuto tungkol sa family tree ng pamangkin ni Abraham na si Lot.