Pumunta sa nilalaman

Umiiral ba ang mga Demonyo?

Umiiral ba ang mga Demonyo?

Ang sagot ng Bibliya

 Oo. Ang mga demonyo ay “mga anghel na nagkasala,” mga espiritung nilalang na nagrebelde sa Diyos. (2 Pedro 2:4) Ang unang anghel na ginawa ang kaniyang sarili na isang demonyo ay si Satanas na Diyablo, na tinatawag ng Bibliya na “tagapamahala ng mga demonyo.”—Mateo 12:24, 26.

Rebelyon noong panahon ni Noe

 Iniuulat ng Bibliya ang isang rebelyon ng mga anghel bago ang Baha noong panahon ni Noe: “Napansin ng mga anak ng tunay na Diyos ang mga anak na babae ng mga tao, na sila ay magaganda; at kumuha sila ng kani-kanilang mga asawa, samakatuwid ay lahat ng kanilang pinili.” (Genesis 6:2) Ang napakasama, o makasalanang mga anghel na iyon ay “nag-iwan ng kanilang sariling wastong tahanang dako” sa langit at nagkatawang-tao upang sumiping sa mga babae.—Judas 6.

 Nang sumapit ang Baha, iniwan ng rebeldeng mga anghel ang kanilang katawang-tao at bumalik sa langit. Pero itinakwil sila ng Diyos mula sa kaniyang pamilya. Bilang bahagi ng kanilang kaparusahan, ang mga demonyo ay hindi na maaaring muling magkatawang-tao.—Efeso 6:11, 12.