Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Kailangan Bang Maging Miyembro ng Isang Organisadong Relihiyon?

Kailangan Bang Maging Miyembro ng Isang Organisadong Relihiyon?

Ang sagot ng Bibliya

Oo, kasi gusto ng Diyos na magsama-sama ang mga tao para sumamba. Sinasabi ng Bibliya: “Isaalang-alang natin ang isa’t isa upang mag-udyukan sa pag-ibig at sa maiinam na gawa, na hindi pinababayaan ang ating pagtitipon.”—Hebreo 10:24, 25.

Ipinahiwatig ni Jesus na ang kaniyang mga tagasunod ay bubuo ng isang organisadong grupo nang sabihin niya sa kanila: “Sa ganito malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35) Para ipakita ang pag-ibig na ito, kailangang makisama ang mga alagad ni Kristo sa kanilang mga kapananampalataya. Oorganisahin sila bilang mga kongregasyon na regular na magtitipon para sumamba. (1 Corinto 16:19) Sila ay magiging isang pambuong-daigdig na kapatiran.—1 Pedro 2:17.

Higit pa ang kailangan kaysa sa pagiging miyembro lang ng isang relihiyon

Bagaman ipinakikita ng Bibliya na ang mga tao ay dapat na magsama-sama para sumamba sa Diyos, hindi nito itinuturo na matutuwa ang Diyos sa isang tao kung basta miyembro lang siya ng isang relihiyon. Para sang-ayunan ng Diyos, dapat na may epekto sa buhay ng isa ang kaniyang relihiyon. Halimbawa, sinasabi ng Bibliya: “Ang dalisay at walang kapintasang relihiyon na tinatanggap ng Dios at ating Ama ay ito: tulungan ang mga ulila at mga babaing balo sa kanilang kahirapan, at ingatan ang sarili na hindi mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito.”Santiago 1:27, Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino.