Pumunta sa nilalaman

Si Moises ba ang Sumulat ng Bibliya?

Ang sagot ng Bibliya

Ginamit ng Diyos si Moises para isulat ang unang limang aklat ng Bibliya: Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, at Deuteronomio. Lumilitaw na siya rin ang sumulat ng Job at ng Awit 90. Pero isa lang si Moises sa mga 40 lalaking ginamit ng Diyos sa pagsulat ng Bibliya.