Ang sagot ng Bibliya

Bagaman hindi detalyadong tinatalakay sa Bibliya ang pagsusugal, mauunawaan natin mula sa mga simulain ng Bibliya na masama ito sa paningin ng Diyos.Efeso 5:17. *

  • Ang pagsusugal ay udyok ng kasakiman, na kinapopootan ng Diyos. (1 Corinto 6:9, 10; Efeso 5:3, 5) Gusto ng mga nagsusugal na matalo ang kalaban para magkapera, pero sinasaway ng Bibliya ang mga mapag-imbot, o naghahangad na makuha ang pag-aari ng iba.Exodo 20:17; Roma 7:7; 13:9, 10.

  • Ang pagsusugal, kahit para sa maliit na halaga, ay pumupukaw ng nakamamatay na pag-ibig sa salapi.1 Timoteo 6:9, 10.

  • Ang mga nagsusugal ay madalas na umaasa sa mga pamahiin o suwerte. Pero sa pananaw ng Diyos, ang gayong paniniwala ay isang uri ng pagsamba sa mga idolo, na salungat sa pagsamba sa Diyos.Isaias 65:11.

  • Sa halip na itaguyod ang pagnanasang magkapera nang hindi pinaghirapan, hinihimok tayo ng Bibliya na magtrabaho nang masikap. (Eclesiastes 2:24; Efeso 4:28) Ang mga sumusunod sa payo ng Bibliya ay ‘kakain ng pagkain na kanila mismong pinagpagalan,’ o pinaghirapan.—2 Tesalonica 3:10, 12.

  • Maaaring pukawin ng pagsusugal ang nakapipinsalang espiritu ng pagpapaligsahan, na di-sinasang-ayunan ng Bibliya.Galacia 5:26.

^ par. 3 Ang pagsusugal ay espesipikong binanggit sa Bibliya may kaugnayan lang sa mga sundalong Romano na nagpalabunutan, o “nagsugal,” para sa kasuotan ni Jesus.Mateo 27:35; Juan 19:23, 24; Contemporary English Version; Good News Translation.