Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ano ang Kulay-Iskarlatang Hayop sa Apocalipsis Kabanata 17?

Ano ang Kulay-Iskarlatang Hayop sa Apocalipsis Kabanata 17?

Ang sagot ng Bibliya

Ang kulay-iskarlatang hayop na inilalarawan sa Apocalipsis kabanata 17 ay isang sagisag ng organisasyon na may layuning pagkaisahin at katawanin ang mga bansa sa daigdig. Una itong umiral bilang ang Liga ng mga Bansa na ngayon ay United Nations.

Kung paano makikilala ang kulay-iskarlatang hayop

 1. Isang politikal na organisasyon. Ang kulay-iskarlatang hayop ay may “pitong ulo” na sinasabing kumakatawan sa “pitong bundok” at “pitong hari,” o mga namamahalang kapangyarihan. (Apocalipsis 17:9, 10) Sa Bibliya, ang mga bundok at hayop ay ginagamit bilang sagisag ng mga gobyerno.—Jeremias 51:24, 25; Daniel 2:44, 45; 7:17, 23.

 2. Kawangis ng pandaigdig na politikal na sistema. Ang kulay-iskarlatang hayop ay katulad ng hayop na may pitong ulo sa Apocalipsis kabanata 13, na kumakatawan sa pandaigdig na politikal na sistema. Ang dalawang hayop na ito ay kapuwa may pitong ulo, sampung sungay, at mga pangalang mapamusong. (Apocalipsis 13:1; 17:3) Magkaparehong-magkapareho ang mga ito anupat mahirap sabihing nagkataong lang iyon. Ang kulay-iskarlatang hayop ay isang larawan, o kawangis, ng pandaigdig na politikal na sistema.—Apocalipsis 13:15.

 3. Ang kapangyarihan ay mula sa ibang pamamahala. Ang kulay-iskarlatang hayop ay “nagmula,” o utang nito ang pag-iral, sa ibang pamamahala.—Apocalipsis 17:11, 17.

 4. Nauugnay sa relihiyon. Ang Babilonyang Dakila, ang lahat ng huwad na relihiyon sa daigdig, ay nakaupo sa kulay-iskarlatang hayop, na nagpapakitang naiimpluwensiyahan ng mga relihiyon ang hayop.—Apocalipsis 17:3-5.

 5. Nilalapastangan ang Diyos. Ang hayop ay “punô ng mapamusong na mga pangalan.”—Apocalipsis 17:3.

 6. Pansamantalang di-aktibo. Ang kulay-iskarlatang hayop ay mapupunta sa “kalaliman,” * o magiging di-aktibo, sa loob ng isang panahon ngunit muling babangon.—Apocalipsis 17:8.

Natupad na hula sa Bibliya

Pansinin kung paano natupad sa United Nations at sa nauna rito, ang Liga ng mga Bansa, ang hula ng Bibliya tungkol sa kulay-iskarlatang hayop.

 1. Isang politikal na organisasyon. Sinusuportahan ng United Nations ang politikal na sistema sa pamamagitan ng pagtataguyod sa “pantay-pantay na kapangyarihan ng lahat ng Miyembro nito.” *

 2. Kawangis ng pandaigdig na politikal na sistema. Noong 2011, idinagdag ng United Nations ang ika-193 miyembrong estado nito. Kaya inaangkin nito na kinakatawan niya ang karamihan ng mga bansa at mga tao sa daigdig.

 3. Ang kapangyarihan ay mula sa ibang pamamahala. Utang ng United Nations ang pag-iral nito sa mga miyembrong bansa at nagtataglay lang ng kapangyarihan at awtoridad ayon sa ipinagkakaloob dito.

 4. Nauugnay sa relihiyon. Ang Liga ng mga Bansa at ang United Nations ay parehong sinusuportahan ng mga relihiyon sa daigdig. *

 5. Nilalapastangan ang Diyos. Ang United Nations ay itinatag “upang mapanatili ang internasyonal na kapayapaan at katiwasayan.” * Tila kapuri-puri ang layuning ito, pero sa katunayan, nilalapastangan ng UN ang Diyos sa pag-aangking gagawin nito ang sinasabi ng Diyos na ang kaniyang Kaharian lamang ang makagagawa.—Awit 46:9; Daniel 2:44.

 6. Pansamantalang di-aktibo. Ang Liga ng mga Bansa, na itinatag pagkatapos ng Digmaang Pandaigdig I para magpanatili ng kapayapaan, ay hindi nakahadlang sa alitan sa pagitan ng mga bansa. Naglaho ito nang magsimula ang Digmaang Pandaigdig II noong 1939. Noong 1945, nang matapos ang Digmaang Pandaigdig II, itinatag ang United Nations. Ang mga layunin, pamamaraan, at kayarian nito ay kaparehong-kapareho ng sa Liga ng mga Bansa.

^ par. 10 Ayon sa Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, ang salitang Griego na isinaling “kalaliman” ay naglalarawan ng “di-masukat na kalaliman.” Isinalin naman ito ng King James Version bilang “napakalalim na hukay.” Sa Bibliya, tumutukoy ito sa pagkakakulong sa isang lugar o kalagayan at sa lubusang kawalang-ginagawa.

^ par. 13 Tingnan ang Article 2 ng Karta ng United Nations.

^ par. 16 Halimbawa, idineklara ng isang konsilyo na kumakatawan sa mga denominasyong Protestante sa Amerika noong 1918 na ang Liga ay magiging “ang politikal na kapahayagan ng kaharian ng Diyos sa lupa.” Noong 1965, ang mga kinatawan ng Budismo, Katolisismo, Silangang Ortodokso, Hinduismo, Islam, Judaismo, at Protestantismo ay nagtipon sa San Francisco para suportahan at ipanalangin ang United Nations. At noong 1979, ipinahayag ni Pope John Paul II na umaasa siyang ang UN ay “mananatiling kataas-taasang kapulungan ukol sa kapayapaan at katarungan.”

^ par. 17 Tingnan ang Article 1 ng Karta ng United Nations.