Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ano ang Tanda ng “mga Huling Araw,” o “Katapusan ng Panahon”?

Ano ang Tanda ng “mga Huling Araw,” o “Katapusan ng Panahon”?

Ang sagot ng Bibliya

Inilalarawan ng Bibliya ang mga pangyayari at kalagayan na magiging tanda ng “katapusan ng [kasalukuyang] sistema ng mga bagay,” o “katapusan ng mundo.” (Mateo 24:3; Magandang Balita Biblia) Tinatawag ng Bibliya ang panahong ito bilang “mga huling araw” at “panahon ng kawakasan,” o “katapusan ng panahon.” (2 Timoteo 3:1; Daniel 8:19; Magandang Balita Biblia) Ang sumusunod ay ilan sa kapansin-pansing bahagi ng mga hula tungkol sa mga huling araw, o katapusan ng panahon:

 • Malalaking digmaan.—Mateo 24:7; Apocalipsis 6:4.

 • Taggutom.—Mateo 24:7; Apocalipsis 6:5, 6.

 • Malalakas na lindol.—Lucas 21:11.

 • Mga salot, o epidemya ng sakit.—Lucas 21:11.

 • Paglala ng krimen.—Mateo 24:12.

 • Pagsira ng tao sa kapaligiran.—Apocalipsis 11:18.

 • Pagsamâ ng ugali ng mga tao—marami ang “walang utang-na-loob, mga di-matapat, ... hindi bukás sa anumang kasunduan, mga maninirang-puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, mga walang pag-ibig sa kabutihan, mga mapagkanulo, mga matigas ang ulo, mga mapagmalaki.”—2 Timoteo 3:1-4.

 • Pagkakawatak-watak ng pamilya dahil ang mga tao ay “walang likas na pagmamahal” at ang mga anak ay “masuwayin sa mga magulang.”—2 Timoteo 3:2, 3.

 • Karamihan sa mga tao ay nawawalan ng pag-ibig sa Diyos.—Mateo 24:12.

 • Kitang-kita ang pagpapaimbabaw sa relihiyon.—2 Timoteo 3:5.

 • Pagsulong ng pagkaunawa sa mga hula ng Bibliya, kabilang na ang mga hula tungkol sa mga huling araw.—Daniel 12:4.

 • Pangangaral ng mabuting balita ng Kaharian sa buong mundo.—Mateo 24:14.

 • Karamihan ay hindi interesado at binabale-wala pa nga ang mga ebidensiya na malapit na ang wakas.—Mateo 24:37-39; 2 Pedro 3:3, 4.

 • Magkakasabay na natutupad ang lahat ng hulang ito, hindi lang ilan o karamihan sa mga ito.—Mateo 24:33.

Nasa “mga huling araw” na ba tayo?

Oo. Ipinakikita ng mga kalagayan ngayon sa mundo at ng kronolohiya ng Bibliya na nagsimula ang mga huling araw noong 1914. Noong taóng iyon nagsimulang mamahala sa langit ang Kaharian ng Diyos, at isa sa mga unang ginawa nito ay palayasin sa langit si Satanas na Diyablo at ang mga demonyo at limitahan na lang sa lupa ang kanilang gawain. (Apocalipsis 12:7-12) Ang impluwensiya ni Satanas sa mga tao ay kitang-kita sa kanilang masamang pag-uugali at gawain, kung kaya ang mga huling araw ay naging “mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.”—2 Timoteo 3:1.