Ang sagot ng Bibliya

Hindi mga Europeo ang sumulat ng Bibliya. Lahat ng lalaking ginamit ng Diyos sa pagsulat ng Bibliya ay mga Asiano. Walang pinapaborang lahi ang Bibliya. Sa katunayan, sinasabi nito: “Ang Diyos ay hindi nagtatangi, kundi sa bawat bansa ang tao na natatakot sa kaniya at gumagawa ng katuwiran ay kaayaaya sa kaniya.”—Gawa 10:34, 35.