Ang sagot ng Bibliya

May mga panalanging hindi sinasagot ng Diyos. Narito ang dalawang dahilan.

1. Ang panalangin ay salungat sa kalooban ng Diyos

Hindi sinasagot ng Diyos ang mga panalanging salungat sa kaniyang kalooban, o kahilingan, na nasa Bibliya. (1 Juan 5:14) Halimbawa, sinasabi ng Bibliya na hindi tayo dapat maging sakim. Ang pagsusugal ay nagtataguyod ng kasakiman. (1 Corinto 6:9, 10) Kaya kung ipananalangin mong manalo ka sa lotto, hindi ka sasagutin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi isang genie na tutupad sa lahat ng kahilingan mo. At ang totoo, dapat mo itong ipagpasalamat. Kasi nakakatakot isipin kung ano ang puwedeng hilingin ng iba sa Diyos.—Santiago 4:3.

2. Ang nananalangin ay ayaw sumunod sa Diyos

Hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga masuwayin sa kaniya. Halimbawa, sinabi noon ng Diyos sa mga nag-aangking sumasamba sa kaniya pero ayaw namang sumunod: “Kahit nananalangin kayo ng marami, hindi ako nakikinig; ang inyo mismong mga kamay ay napuno ng pagbububo ng dugo.” (Isaias 1:15) Pero kung nagbago sana sila at ‘itinuwid ang mga bagay-bagay,’ pinakinggan sila ng Diyos.—Isaias 1:18.