Ang sagot ng Bibliya

Ang pangalan ng huling aklat ng Bibliya ay mula sa salitang Griego na A·po·kaʹly·psis, na nangangahulugang “Paglalantad” o “Pagbubunyag.” Angkop ang pangalang ito dahil ang aklat ng Apocalipsis ay naglalantad ng mga bagay na nakatago at nagbubunyag ng mga pangyayaring magaganap matagal pa matapos itong isulat. Marami sa mga hula nito ang matutupad pa lang.

Sumaryo ng aklat ng Apocalipsis

Susi para maintindihan ang aklat ng Apocalipsis

  1. Ang mensahe nito ay positibo, hindi nakatatakot o nakasisindak para sa mga naglilingkod sa Diyos. Iniuugnay ng marami ang salitang “apocalipsis” sa malaking kasakunaan, pero ang aklat ng Apocalipsis ay nagsisimula at nagtatapos sa pagsasabi na ang mga nagbabasa, umuunawa, at tumutupad sa mensahe nito ay magiging maligaya.Apocalipsis 1:3; 22:7.

  2. Gumagamit ang Apocalipsis ng maraming “tanda,” o sagisag, na hindi dapat unawain nang literal.Apocalipsis 1:1.

  3. Maraming pangunahing tauhan at sagisag sa aklat ng Apocalipsis ang nabanggit na sa naunang mga aklat ng Bibliya:

  4. Ang mga pangitain ay magaganap sa “araw ng Panginoon.” Ito ay nagsimula noong 1914 nang itatag ang Kaharian ng Diyos at maghari si Jesus. (Apocalipsis 1:10) Kaya ang Apocalipsis ay pangunahin nang matutupad sa ating panahon.

  5. Para maintindihan ang aklat ng Apocalipsis, kailangan din natin ang mga bagay na tumutulong sa atin na maunawaan ang iba pang bahagi ng Bibliya. Kasama rito ang karunungan mula sa Diyos at tulong mula sa mga nakaintindi na rito.Gawa 8:26-39; Santiago 1:5.