Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Kung Paano Makakayanan ang Trahedya

Pagdurusa

Ang Sabi ng Bibliya Tungkol sa Pagdurusa

May pakialam ba ang Diyos sa dinaranas nating mga pagsubok?

Paano Ko Haharapin ang Trahedya?

Ikinuwento ng mga kabataan kung ano ang nakatulong sa kanila na makayanan ang trahedya.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Seksuwal na Pagsalakay?—Bahagi 2: Pag-recover

Basahin ang sinabi ng mga biktima na naka-recover mula sa seksuwal na pang-aabuso.

Nababahala ba ang Diyos sa Ating Pagdurusa?

Nag-aalinlangan ang ilan sa pag-iral ng Diyos dahil sa nakikita nilang pagdurusa. Alamin mula sa Salita ng Diyos kung ano ang nadarama Niya sa ating pagdurusa.

Bakit Hinahayaan ng Diyos ang Kasamaan at Pagdurusa?

Paano nagsimula ang kasamaan at bakit pinahihintulutan ng Diyos na magpatuloy ito? Mawawala pa ba ang pagdurusa?

Bakit Hinayaan ng Diyos na Mangyari ang Holocaust?

Maraming nagtatanong kung bakit hinahayaan ng isang mapagmahal na Diyos ang laganap na pagdurusa. Sinasagot ito ng Bibliya!

Malapit Na ang Wakas ng Pagdurusa!

Nangako ang Diyos na aalisin niya ang lahat ng dahilan ng pagdurusa. Paano at kailan niya ito gagawin?

Pagkamatay ng Isang Mahal sa Buhay

Kapag Namatay ang Isang Minamahal

Paano makakayanan ng isa ang pagdadalamhati? At may pag-asa ba ang namatay nating mga mahal sa buhay?

Kapag Nagkaroon ng Trahedya—Pagkamatay ng Mahal sa Buhay

Lima sa kapamilya ni Ronaldo ang namatay sa aksidente 16 na taon na ang nakalipas. Bagaman nangungulila pa rin siya, panatag na ang kalooban niya.

Papaano Ko Mapagtitiisan ang Aking Pagdadalamhati?

Dapat mo bang ipakita na nagdadalamhati ka, o itago ito?

Kapag Namatay ang Iyong Magulang

Ang pagkamatay ng magulang ay napakasakit na dagok sa buhay. Ano ang makatutulong sa isang kabataan na makayanan ang kaniyang pangungulila?

Kapag Nangungulila ang mga Anak

Paano nakatulong ang Bibliya sa tatlong kabataan para makayanan nila ang pagkamatay ng isang kapamilya?

Kapag Nagtanong ang Anak Mo Tungkol sa Kamatayan

May apat na paraan na tutulong sa iyo na masagot ang kanilang mga tanong para maharap nila ang pagkawala ng isang minamahal.

Pag-asa Para sa mga Patay—Paano Ka Nakatitiyak?

Dalawang matibay na dahilan ang ibinibigay ng Bibliya para magtiwala sa pagkabuhay-muli.

Ano ang Pag-asa ng mga Patay?

Ano ang nangyayari kapag namatay ang isang tao? Makikita pa ba nating muli ang mga namatay nating mahal sa buhay?

Sakuna

Kapag May Sakuna—Mga Hakbang na Makapagliligtas ng Buhay

Ang mga hakbang na ito ay makapagliligtas ng buhay mo at ng iba.

Parusa ba ng Diyos sa mga Tao ang Likas na mga Sakuna?

Marami ang naniniwala na parusa ng Diyos sa mga tao ang likas na mga sakuna sa ngayon. Pero ano ang sinasabi ng Bibliya?

Bagyo sa Pilipinas—Pananampalataya sa Harap ng Sakuna

Nagkuwento ang mga survivor ng Super Typhoon Yolanda.