Pumunta sa nilalaman

Bakit Magandang Mag-aral ng Bibliya?

Bakit Magandang Mag-aral ng Bibliya?

Alamin kung paano ka matutulungan ng Bibliya na masagot ang mahahalagang tanong sa buhay.