Pumunta sa nilalaman

Pagharap sa mga Hamon

Nakita ng mga Saksi ni Jehova na puwede pa rin silang maging maligaya sa kabila ng problema sa kalusugan o kapansanan.

Nananatili Siyang Matatag sa Kabila ng Trahedya

Si Virginia ay 23 taon nang pinapahirapan ng locked-in syndrome. Pero dahil sa pag-asa niya, nananatili siyang masaya at positibo.

Paglilingkod sa Diyos ang Gamot Niya!

Isinilang si Onesmus na may osteogenesis imperfecta, o brittle bone disease. Paano siya napatibay ng pangako ng Diyos sa Bibliya?

Nakasumpong ng Lakas sa Kabila ng Kahinaan

Isang babaing natali sa wheelchair ang nagkaroon ng “lakas na higit sa karaniwan” dahil sa kaniyang pananampalataya.

Sobra-sobra ang ibinigay sa akin ni Jehova

Nasumpungan ni Félix Alarcón ang tunay na layunin sa buhay matapos maaksidente sa motorsiklo, anupat naging paralisado mula leeg pababa.

Nakabuti sa Akin ang Paglapit sa Diyos

Noong siyam na taon si Sarah Maiga, tumigil ang paglaki niya sa pisikal, pero hindi sa espirituwal.

Suminag ang Pag-asa Noong Susuko Na Ako

Sa edad na 20 anyos, naparalisa si Miklós Aleksza dahil sa isang aksidente. Paano nakatulong ang Bibliya para matagpuan niya ang tunay na pag-asa sa hinaharap?

“Kung Kaya ni Kingsley, Kaya Ko Rin!”

Maraming hamon ang napagtagumpayan ni Kingsley, na taga-Sri Lanka, para magampanan ang isang atas na ilang minuto lang niyang ihaharap.

Kamay ang Kaniyang Mata at Tainga

Si James Ryan ay ipinanganak na bingi at nang maglaon ay nabulag. Paano nagkaroon ng kabuluhan ang buhay niya?

Hindi Hadlang ang Pagiging Bingi sa Aking Pagtuturo

Kahit bingi si Walter Markin, naging masaya at mabunga ang buhay niya sa paglilingkod sa Diyos na Jehova.

Mga Mata ni Jairo—Gamit Niya sa Paglilingkod sa Diyos

Kahit pinahihirapan ng pinakamatinding uri ng cerebral palsy, masaya si Jairo at makabuluhan ang kaniyang buhay.

Niyakap Ko ang Katotohanan Kahit Wala Akong Kamay

Isang kabataang lalaki na nakaranas ng masaklap na aksidente, pero nagkaroon ng dahilang maniwala sa isang Maylalang.

“Ayokong Isipin ang Sakit Ko”

Ano ang nagpalakas kay Elisa para matiis ang kirot na dulot ng kaniyang malubhang sakit at makalimutan pa nga ito kung minsan?

Nanindigan Siya sa Kaniyang Paniniwala

Matagumpay na hinarap ni Song Hee Kang ang malubhang sakit nang siya ay 14 anyos lang.