Pumunta sa nilalaman

BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

Gusto Kong Labanan ang Pagtatangi ng Lahi

Gusto Kong Labanan ang Pagtatangi ng Lahi

Umanib si Rafika sa isang grupong lumalaban sa pagtatangi ng lahi. Pero natutuhan niya ang pangako sa Bibliya na magkakaroon ng kapayapaan at katarungan sa ilalim ng Kaharian ng Diyos.