Pumunta sa nilalaman

Binago ng Bibliya ang Kanilang Buhay

Alamin kung paano binago ng Salita ng Diyos ang buhay ng mga tao sa buong mundo para mas mapabuti sila.

Makabuluhang Buhay

Naayos ang Pagsasama Namin sa Tulong ng Diyos

Matutulungan ng mga prinsipyo sa Bibliya ang mga mag-asawang may problema sa kanilang pagsasama.

Natagpuan Ko ang Tunay na Kayamanan

Paano natagpuan ng isang matagumpay na business executive ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kayamanan at pera?

Juan Pablo Zermeño: Dahil kay Jehova, Nagkaroon ng Kabuluhan ang Buhay Ko

Kung hindi maganda ang naging buhay natin, baka malaki ang maging epekto nito para sa atin. Kahit ganito ang naranasan ni Juan Pablo noong bata siya, nakita niya ang tunay na kahulugan ng buhay at naging panatag siya at masaya.

Johny at Gideon: Dating Magkaaway, Ngayo’y Magkapatid Na

Sa ilang lugar, normal na lang ang magalit sa ibang lahi. Panoorin kung paano ito napagtagumpayan ng dalawang lalaki sa South Africa.

Kailan Magtatagumpay ang Matapat na Pag-ibig Laban sa Poot?

Mahirap alisin ang diskriminasyon. Tingnan kung paano ito nagawa ng isang Judio at ng isang Palestino.

Humanga Ako sa Malinaw at Makatuwirang Sagot ng Bibliya

Nahanap ni Ernest Loedi ang sagot sa mahahalagang tanong sa buhay. Nagkaroon siya ng pag-asa dahil sa malinaw na sagot ng Bibliya.

Tatlong Tanong na Bumago sa Buhay Ko

Nang turuan ng estudyante ang kaniyang guro, nasumpungan ni Doris Eldred ang kasiya-siyang sagot sa mga tanong niya sa buhay.

Takót Akong Mamatay!

Itinanong ni Yvonne Quarrie, “Bakit ako nandito?” Binago ng sagot sa tanong na ito ang kaniyang buhay.

Napakalaki ng Naitulong sa Akin ni Jehova

Anong katotohanan sa Bibliya ang nakatulong kay Crystal, biktima ng rape noong bata pa, na maging malapít sa Diyos at magkaroon ng kabuluhan ang kaniyang buhay?

Hindi Ko Na Ikinahihiya ang Sarili Ko

Alamin kung paano napagtagumpayan ni Israel Martínez ang mababang pagtingin niya sa sarili.

Jeson Senajonon: Narinig Ako ni Jehova

Para kay Jeson, hindi hadlang ang pagiging bingi para magkaroon ng malapít na kaugnayan sa Diyos.

Nagkaayos Na Kami ng Tatay Ko

Alamin kung bakit naging sugapa si Renée sa alak at droga at kung paano siya tuluyang nakalaya sa mga ito.

Nadarama Ko Na Ngayon na Nakatutulong Ako sa Iba

Masaklap ang dinanas na aksidente ni Julio Corio at akala niya, hindi nagmamalasakit sa kaniya ang Diyos. Binago ng teksto sa Exodo 3:7 ang kaniyang pananaw.

Sarili Ko Lang ang Iniisip Ko

Binasa ni Christof Bauer ang Bibliya habang naglalayag sa Karagatang Atlantiko sakay ng maliit na barko na may layag. Ano ang natutuhan niya?

Gusto Kong Labanan ang Pagtatangi ng Lahi

Umanib si Rafika sa isang grupong lumalaban sa pagtatangi ng lahi. Pero natutuhan niya ang pangako sa Bibliya na magkakaroon ng kapayapaan at katarungan sa ilalim ng Kaharian ng Diyos.

“Hindi Ko Na Iniisip na Baguhin ang Daigdig”

Paano nakatulong sa isang aktibista ang pag-aaral ng Bibliya upang malaman ang pinagmumulan ng tunay na pagbabago para sa mga tao?

Binitiwan Ko ang Baril Ko

Alamin kung paano nakatulong kay Cindy ang mensahe ng Bibliya para mabago niya ang kaniyang ugali.

Para sa Akin, Walang Diyos

Bakit nagpahalaga sa Bibliya ang isang indibiduwal na hinubog ng ateismo at Komunismo noong kabataan niya?

Binago ng Bibliya ang Kanilang Buhay​—Maraming Asawa Noon, Mabuting Mister Ngayon

Bakit nagbago ang pananaw ng isang dating maraming asawa?

Nagbago ng Paniniwala

“Ang Dami Kong Tanong”

Ano ang nakakumbinsi sa dating pastor na si Mario na itinuturo ng mga Saksi ni Jehova ang katotohanan sa Bibliya?

Nasagot ng Bibliya ang Pagkauhaw Ko sa Katotohanan

Hindi na naniwala sa Diyos si Mayli Gündel nang mamatay ang tatay niya. Paano siya nagkaroon ng tunay na pananampalataya at kapanatagan?

Ginamit Nila ang Bibliya Para Sagutin ang Bawat Tanong!

Si Isolina Lamela ay madre na naging aktibistang Komunista, pero nadismaya siya. Nang maglaon, nakilala niya ang Saksi ni Jehova na tumulong sa kaniya sa pamamagitan ng Bibliya na magkaroon ng layunin sa buhay.

Nakita Nila ang “Mamahaling Perlas”

Natagpuan nina Mary at Björn ang katotohanan tungkol sa Kaharian sa magkaibang paraan. Paano nito binago ang buhay nila?

Nawalan Na Ako ng Gana sa Relihiyon

Gusto ni Tom na maniwala sa Diyos, pero nadismaya siya sa relihiyon at sa mga ritwal nito. Paano nakatulong ang pag-aaral ng Bibliya para magkaroon siya ng pag-asa?

“Hindi Ako Nakalimutan ni Jehova”

Nasumpungan ng relihiyosang babaing ito ang sagot ng Bibliya sa kaniyang mga tanong kung bakit tayo namamatay at ano ang nangyayari sa atin pagkamatay natin. Alamin kung paano binago ng katotohanan ang kaniyang buhay.

“Pangarap Kong Maging Pari”

Bata pa si Roberto Pacheco pangarap na niyang maging pari. Alamin kung paano nagbago ang kaniyang buhay.

“Gusto Nilang Alamin Ko Mismo ang Katotohanan”

Pangarap ni Luis Alifonso na maging isang misyonero ng Mormon. Paano binago ng Bibliya ang kaniyang mga tunguhin at ang kaniyang buhay?

Droga at Alak

“Hindi Na Ako Alipin ng Karahasan”

Sa unang araw ni Michael Kuenzle sa bago niyang trabaho, may nagtanong sa kaniya: “Sa tingin mo, Diyos kaya ang dahilan ng pagdurusa sa mundo?” Dahil dito, nagbago ang buhay niya.

Walang Direksiyon ang Buhay Ko

Lumipat sa Amerika si Solomone para magkaroon ng mas magandang buhay. Pero naging adik siya at nakulong. Paano nagbago ang buhay niya?

Naging Palaboy Ako

Nadama ni Antonio na walang layunin ang buhay dahil sa mga naranasan niyang karahasan, pag-abuso sa droga at alak. Ano ang bumago sa kaniyang pag-iisip?

Natutuhan Kong Irespeto ang mga Babae, Pati na ang Sarili Ko

May nabasa si Joseph Ehrenbogen sa Bibliya na nakatulong sa kaniya na magbago.

“Seryoso Kong Pinag-isipan Kung Saan Patungo ang Aking Buhay”

Basahin kung paano nakatulong ang mga simulain ng Bibliya para maihinto ng isang lalaki ang kaniyang mga bisyo at mabago ang kaniyang pag-iisip upang mapalugdan ang Diyos.

Sawang-sawa Na Ako sa Buhay Ko

Si Dmitry Korshunov ay dating lasenggo, pero sinimulan niyang basahin ang Bibliya araw-araw. Ano ang tumulong sa kaniya na magbagong-buhay?

“Natagpuan Ko Na ang Tunay na Kalayaan”

Alamin kung paano natulungan ng Bibliya ang isang lalaki na maihinto ang pag-abuso sa droga, tabako, at alkohol.

Krimen at Karahasan

“Ang Paggawa ng Masama at ang Pag-ibig sa Pera ay Hindi Makakapagpasaya”

Pagkalaya ni Artan, na-realize niya na tama ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-ibig sa pera.

“Hindi Na Ako Marahas”

Ano ang nakatulong kay Sébastien Kayira para baguhin ang pagiging marahas niya?

“Hinuhukay Ko ang Aking Libingan”

Ano ang nakatulong sa dating miyembro ng gang na ito mula sa El Salvador na baguhin ang buhay niya?

Nagbago ang Tingin Ko sa Ibang Tao

Pinag-aralan ni Sobantu ang Bibliya at iniwan ang marahas na pamumuhay. Ngayon, itinuturo niya sa iba na malapit nang mawala ang krimen at mga gangster.

Madaling Mag-init ang Ulo Ko

Naniniwala ang dating miyembro ng isang gang na ang pagkatao niya ngayon ay nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Bibliya na bumago ng buhay. Ngayon, mayroon na siyang malapít na kaugnayan sa Diyos.

Marahas Ako at Punô ng Galit

Paano nagbago ang buhay ng isang basag-ulero na taga-Mexico?

Bigyan Sana Ako ng Kahit Isang Taon Lang ng Kapayapaan at Kaligayahan

Naantig ang puso ni Alain Broggio sa sinasabi ng 1 Juan 1:9.

Akala Ko Masaya Na ang Buhay Ko

Si Pawel Pyzara ay dating marahas, adik, at may magandang propesyon bilang abogado. Nagbago ang buhay niya nang mapaaway siya sa walong tao.

Pasamâ Nang Pasamâ ang Buhay Ko

Si Stephen McDowell ay isang marahas na kabataan. Pero dahil sa isang krimeng ginawa ng mga kaibigan niya, ipinasiya niyang baguhin ang kaniyang buhay.

Natutuhan Ko na Maawain at Mapagpatawad si Jehova

Para kay Normand Pelletier, ang pandaraya ay parang droga. Pero napaiyak siya nang mabasa niya ang isang teksto sa Bibliya.

Tinangka Kong Labanan ang Kawalang-Katarungan at Karahasan

Si Antoine Touma ay magaling sa Kung Fu, pero binago siya ng 1 Timoteo 4:8.

Hindi Ako Umaalis Nang Walang Baril

Dating miyembro ng isang gang si Annunziato Lugarà, pero nagbago ang kaniyang buhay nang minsang dumalo siya sa Kingdom Hall.

“Marami ang Galít sa Akin”

Alamin kung paano binago ng pag-aaral sa Bibliya ang isang marahas na tao tungo sa isa na mapagpayapa.

Sports, Musika, at Libangan

Jason Worilds: Laging Panalo Kapag Naglilingkod Ka kay Jehova

Magiging tunay na masaya tayo kapag inuna natin si Jehova sa buhay natin.

Parang Nasa Akin Na ang Lahat

Si Stéphane ay isang matagumpay at sikát na musician. Pero pakiramdam niya, wala siyang halaga at may kulang sa buhay niya. Paano niya nakita ang tunay na kaligayahan at layunin sa buhay?

Ang Pinakamagandang Premyong Natanggap Ko

Bakit ginusto ng isang propesyonal na manlalaro ng tennis na maging ministro ng Bibliya?

“Sa Martial Arts Umikot ang Buhay Ko”

Minsan, tinanong ni Erwin ang kaibigan niya, “Naisip mo na ba kung bakit tayo nandito?” Ang sagot dito ang bumago sa buhay niya.

Ilang Ulit Akong Nabigo Bago Nagtagumpay

Paano napagtagumpayan ng isang lalaki ang pagkaadik sa pornograpya at paano siya nagkaroon ng kapayapaan ng isip?

“Napakapangit ng Ugali Ko”

Kahit matagumpay siya sa industriya ng musika, alam ni Esa na wala pa ring kabuluhan ang buhay niya. Alamin kung paano natagpuan ng manunugtog na ito ang tunay na kaligayahan.

Lakas na Nagmumula sa Paglilingkod kay Jehova

Tiniyak kay Hércules ng isang teksto sa Bibliya na puwede niyang baguhin ang pagiging agresibo at maging mas kalmado, at mapagmahal.

Walang Mahalaga sa Akin Kundi ang Baseball!

Wala nang inatupag si Samuel Hamilton kundi ang baseball, pero binago ng pag-aaral ng Bibliya ang kaniyang buhay.

“Binago ng Pangakong Paraisong Lupa ang Buhay Ko”

Nakapokus ang buhay ni Ivars Vigulis sa katanyagan, karangalan, at katuwaan sa karera ng motorsiklo. Paano nakaapekto sa buhay niya ang katotohanan sa Bibliya?