Pumunta sa nilalaman

Ano ang Pag-aaral sa Bibliya?

Ang mga Saksi ni Jehova ay nag-aalok ng programa ng pag-aaral sa Bibliya na sumasagot sa maraming tanong, gaya ng:

  • Sino ang Diyos?

  • Talaga bang nagmamalasakit sa akin ang Diyos?

  • Paano ko mapapaganda ang pagsasama naming mag-asawa?

  • Paano kaya magiging maligaya ang buhay ko?

Makikita mo sa ibaba ang sagot sa karaniwang mga tanong tungkol sa aming programa ng pag-aaral sa Bibliya.

Paano ginagawa ang pag-aaral? Tinatalakay namin ang mga paksang gaya ng “Diyos” o “pag-aasawa,” at sinusuri ang mga teksto sa Bibliya na may kaugnayan dito. Pinag-uugnay-ugnay namin ang mga teksto para makita ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paksang iyon. Sa gayon, hinahayaan naming ang Bibliya ang magpaliwanag sa sarili nito.

Ginagamit naming pantulong sa pag-aaral ang aklat na Ano ang Itinuturo sa Atin ng Bibliya? Malinaw na inihaharap ng aklat na ito kung ano talaga ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Diyos, kay Jesus, sa ating kinabukasan, at sa iba pa.

Magkano ang pag-aaral sa Bibliya? Libre ito, pati na ang mga publikasyong ginagamit sa pag-aaral.

Gaano katagal ang bawat sesyon? Marami ang naglalaan ng isang oras o higit pa para sa pag-aaral sa Bibliya. Pero puwede naman itong i-adjust ayon sa iskedyul mo.

Ano ang mangyayari kung hihiling ako ng pag-aaral sa Bibliya? Kapag humiling ka ng pag-aaral sa Bibliya, may dadalaw sa iyo na isang Saksi ni Jehova sa oras at lugar na kumbinyente sa iyo. Sa loob ng ilang minuto, ipakikita niya kung paano gagawin ang pag-aaral. Kung magustuhan mo, puwede mong ipagpatuloy.

Kung tatanggap ako ng pag-aaral sa Bibliya, dapat ba akong maging Saksi ni Jehova? Hindi naman. Gustong-gusto ng mga Saksi ni Jehova na turuan ang mga tao tungkol sa Bibliya. Pero hindi namin pinipilit ang sinuman na maging Saksi ni Jehova. Magalang lang naming inihaharap ang sinasabi ng Bibliya. Ang indibidwal na ang magpapasiya kung ano ang paniniwalaan niya.​—1 Pedro 3:15.