Gusto ni Tom na maniwala sa Diyos, pero nadismaya siya sa relihiyon. Panoorin kung paano nakatulong ang pag-aaral ng Bibliya para magkaroon siya ng pag-asa.