Ikinuwento ni Crystal, biktima ng rape noong bata pa, kung paano nakatulong sa kaniya ang mga natutuhan niya sa Bibliya para maging malapít sa Diyos na Jehova at magkaroon ng kabuluhan ang kaniyang buhay.