Pumunta sa nilalaman

Mula sa Selda Tungo sa Pag-asa

Mula sa Selda Tungo sa Pag-asa

Tingnan kung paano binago ng pag-aaral ng Bibliya ang buhay ng isang bilanggo.—Awit 68:6.