HABANG nagbabahay-bahay, dalawang Saksi ni Jehova ang nag-doorbell sa isang bahay. Isang lalaking halos wala sa sarili ang nagbukas ng pinto. Sa loob ng bahay, isang lubid ang nakasabit sa may hagdan.

Nang papasukin ng lalaki ang mga Saksi, itinanong nila kung para saan ang lubid. Sinabi ng lalaki na magbibigti na sana siya, pero nang tumunog ang doorbell, naisip niyang buksan ang pinto sa kahuli-hulihang pagkakataon. Pinaliwanagan ng mga Saksi ang lalaki at sinamahan siya sa doktor, na nagbigay sa kaniya ng tulong.

Lumabas ang istoryang ito sa isang diyaryo sa Belgium. Pero hindi lang ito ang pagkakataon na nailigtas ng mga Saksi ni Jehova ang mga nagtangkang magpatiwakal. Tingnan ang sumusunod na mga halimbawa mula sa iba’t ibang panig ng daigdig.

Isang babae mula sa Greece ang sumulat: “Bigung-bigo ako sa pag-aasawa kaya nagkaroon ako ng major depression. Hirap na hirap na ako kaya naisipan kong magpakamatay. Gusto kong magpakamatay para matapos na ang paghihirap ko.

Pero nagpatingin sa doktor ang babae. Di-nagtagal, nakipag-ugnayan siya sa mga Saksi, nag-aral ng Bibliya, at dumalo sa mga pulong. “Naramdaman ko ang tunay na pag-ibig mula sa mga kapatid. Iyon ang matagal ko nang hinahanap.” Isinulat niya: “Nagkaroon ako ng tunay na mga kaibigan na mapagkakatiwalaan ko. Panatag na ang loob ko. Masaya na ako at hindi na nag-aalala sa kinabukasan.

Isang Saksi sa England ang sumulat: “Tumawag ang kaibigan ko na gulung-gulo ang isip at nagsabing magpapakamatay na siya nang gabing iyon. Sa tulong ng isang artikulo sa Mayo 2008 ng Gumising! na nagbibigay ng payo sa mga nakakaisip magpakamatay, nakipagkatuwiranan ako sa kaniya at bumanggit ng ilang nakaaaliw na teksto. Ayaw na niyang magpakamatay kahit marami siyang problema.

Sa Ghana, nakausap ni Michael, na isang Saksi ni Jehova, ang isang kabataang babae. Nagtitinda ito sa pinagtatrabahuhan ni Michael. Isang araw, napansin niya na napakalungkot ng babae, kaya tinanong niya kung bakit.

Sinabi ng babae na gusto niyang magpakamatay dahil iniwan siya ng kaniyang asawa at sumama sa ibang babae. Pinatibay-loob siya ni Michael at binigyan ng dalawang aklat tungkol sa Bibliya. Sa tulong ng mga impormasyong ito, napigilan siyang magpakamatay. Nagpatuloy sa pag-aaral ng Bibliya ang babae at isa na siyang Saksi ni Jehova.

Isang diyaryo sa United States ang nag-ulat tungkol sa isang kabataang Saksi. Habang nasa ministeryo, napansin nito ang isang kotseng nakaparada pero umaandar ang makina.

“Nakita kong may nakakabit sa tambutso na dryer hose na apat na pulgada ang diyametro,” ang sabi ng kabataang lalaki. “Ang kabilang dulo ay nakasuksok sa bintana ng kotse at naka-tape.

“Agad akong lumapit sa kotse; puno na ng usok ang loob nito at may isang babaing umiiyak. Sumigaw ako, ‘Ano’ng ginagawa mo?’

“Nang bubuksan ko na ang pinto, nakita kong may tatlong bata sa likod. Pagkabukas ko ng pinto, sinabi ng babae: ‘Gusto ko nang mamatay! Gusto ko nang mamatay! Isasama ko’ng mga anak ko.’

“Sabi ko, ‘Please, huwag mong gawin ’yan. Hindi ’yan ang sagot sa problema mo!’

“Sumagot siya: ‘Pupunta na ako sa langit. Isasama ko ang mga anak ko.’

“Iyak siya nang iyak. Lumuhod na ako, at pati ako umiiyak na rin. Sinabi ko uli, ‘Please, huwag mong gawin ’yan.’ Pagkatapos, inalalayan ko siya palabas ng kotse.

“Tapos sumigaw siya, ‘Iligtas mo’ng mga anak ko!’

“Iniabot ng mga bata ang kamay nila sa akin. Dalawa sa kanila ay babae, apat at limang taóng gulang, at isa ay lalaki na dalawang taóng gulang. Tahimik lang silang nakaupo sa likod ng kotse, at walang kamalay-malay na mamamatay na sila.

“Nang mailabas ko na silang lahat, pinatay ko ang makina ng kotse. Umupo kaming lima sa isang mababang pader, at sinabi ko, ‘Kausapin n’yo ako.’”

Para sa mga Saksi ni Jehova, ang buhay ay isang napakahalagang regalo ng Maylalang. Sa buong daigdig, sinisikap nilang aliwin ang mga taong may mahal sa buhay na nagpakamatay, at tulungan ang mga nagtangkang magpakamatay.