Itinatayo ng mga Saksi ni Jehova ang kanilang bagong pandaigdig na punong-tanggapan sa Warwick, New York. Mula Mayo hanggang Agosto 2014, malaki na ang pagsulong sa pagtatayo ng Vehicle Maintenance Building, Administration Offices/Services Building, at sa residence building C at D. Ipinakikita ng photo gallery na ito ang mga ginawa noong panahong iyon.

Drawing ng buong pasilidad sa Warwick. Paikot mula sa itaas sa kaliwa:

  1. Vehicle Maintenance Building

  2. Visitor Parking Building

  3. Maintenance Building/Resident Parking

  4. Residence B

  5. Residence D

  6. Residence C

  7. Residence A

  8. Administration Offices/Services Building