Ang mga Saksi ni Jehova ay nagtatayo ng mga bagong gusali at nagre-renovate ng dati nang mga pasilidad sa tanggapang pansangay ng Pilipinas sa Quezon City. Dahil iniimprenta na sa sangay sa Japan ang mga literatura para sa Pilipinas, ang dating printery building ay ginawa nang mga opisina para sa mga departamento ng Computer, Local Design/Construction (LDC), Maintenance, Shipping, at Translation. Makikita sa photo gallery ang ilan sa mga ginawa sa dating printery at sa iba pang mga gusali sa pagitan ng Pebrero 2014 at Mayo 2015. Ang proyektong ito ay nakaiskedyul na matapos sa Oktubre 2016.

Drowing ng sangay sa Pilipinas kapag natapos na ito. Kabilang sa mga gusali at istrakturang itinatayo o nire-renovate ay:

  • Building 4 (Residence)

  • Building 5 (Audio/Video, Service Department)

  • Building 6 (Landscaping, Vehicle Repair, Welding)

  • Building 7 (Computer, LDC, Maintenance, Shipping, Translation)