Natapos ng mga Saksi ni Jehova sa Pilipinas ang isang malaking renovation project sa kanilang sangay sa Quezon City. Makikita sa photo gallery na ito ang mga ginawa nila at kung paano sumuporta ang mga boluntaryo mula Hunyo 2015 hanggang Hunyo 2016. Makalipas ang ilang buwan, puwede nang gamitin ang mga na-renovate na gusali, at inialay ang mga ito noong Pebrero 2017.

Drowing ng natapos na sangay sa Pilipinas. Ang kabilang sa mga gusali at istrakturang itinayo o ni-renovate ay:

  • Building 4 (Residence)

  • Building 5 (Audio/Video, Service Department)

  • Building 6 (Landscaping, Vehicle Repair, Welding)

  • Building 7 (Computer, Local Design/Construction, Maintenance, Shipping, Translation)