Pumunta sa nilalaman

Paggawa ng Bagong Bibliya

Paggawa ng Bagong Bibliya

Panoorin kung paano ginawa ang 2013 nirebisang edisyon ng New World Translation of the Holy Scriptures.