Samahan ang matatapang na Saksi sa kanilang kapana-panabik na paglalakbay para maihatid ang mga literatura sa malalayong lugar.