Panoorin ang ilang bahagi ng interbyu sa dalawang estudyante ng ika-133 klase ng Gilead.