Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Pagbabalik-Tanaw sa “Around the World” Assembly

Pagbabalik-Tanaw sa “Around the World” Assembly

Limampung taon na ang nakalilipas, 583 Saksi ni Jehova ang lumibot sa buong daigdig sa loob ng sampung linggo. Pero hindi sila karaniwang mga turista. Ang gusto nila ay makipagpatibayan sa mga kapuwa Kristiyano sa serye ng asambleang “Walang-Hanggang Mabuting Balita” noong 1963. Dahil ang mga delegado ay maglalakbay para makasama ang mga Saksi sa mahigit 20 bansa, tinawag na “Around the World” Assembly ang seryeng ito ng mga kombensiyon.

Isang tampok na bahagi ng asamblea ang pahayag na “Kapag ang Diyos ay Hari Na sa Buong Lupa.” Si Nathan Knorr, mula sa pandaigdig na punong-tanggapan ng Mga Saksi ni Jehova, ang nagbigay ng pahayag na ito sa karamihan ng mga asamblea. Inilarawan niya ang lumalalang mga kalagayan sa daigdig at ipinakita ang kaibahan nito sa kamangha-manghang pangako ng Bibliya na muling gagawing paraiso ang lupa. Ang kabuuang bilang ng dumalo sa pahayag na ito sa buong daigdig ay 580,509.

“Around the World” sa Loob ng Sampung Linggo

Nagsimula ang mga asamblea sa Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. Mula roon, naglakbay ang mga delegado pasilangan. Pagkatapos ng asamblea sa New York, pumunta sila sa England, Sweden, Germany, at Italy. Sa bawat bansang ito, nagkaroon sila ng pagkakataong sabihin sa iba ang mabuting balita mula sa Bibliya.

Marami ang nagpasalamat sa pagdalaw sa kanila ng mga Saksi. Sinabi ng isang kabataang babae sa Stockholm, Sweden: “Hinding-hindi ko malilimutan ang pagdalaw ninyo. ... Naglakbay pa kayo nang napakalayo para lang ipakipag-usap sa akin ang pananampalataya ninyo sa Diyos. Hangang-hanga ako sa inyo.”

Medyo nalungkot ang mga delegado pagdating nila sa Athens, Greece. Dahil sa panggigipit ng mga lider ng relihiyon doon, kinansela ng gobyerno ang permit sa asamblea na idaraos sa Panathinaikos Stadium. Pero hindi sumuko ang masisigasig na Saksi. Pagsapit ng katapusan ng Agosto, halos 10,000 ang nakadalo sa programa na idinaos sa pribadong mga bahay at lokal na mga kongregasyon.

Pagkatapos ng asamblea sa Athens, nagpunta naman ang mga delegado sa Lebanon, Jordan, Israel, at Cyprus. Pinatuloy sila ng mababait nilang kapananampalataya. May nakakatuwa pa ngang mga kuwento. Halimbawa, sa Nicosia, Cyprus, isang delegado ang nagkuwento tungkol sa kababalaghang nangyayari sa sapatos niya: “Tuwing uuwi ako sa bahay [ng kapuwa Saksi] at huhubarin ang sapatos ko ... , mawawala ang mga ito ... , at lilitaw uli pagkatapos ng limang minuto, malinis na at makintab!”

Ang huling bahagi ng paglalakbay ng mga delegado ay sa Asia at Pacific. Ang India, Burma (Myanmar ngayon), Thailand, Hong Kong, Singapore, Pilipinas, Indonesia, Australia, Taiwan, Japan, New Zealand, Fiji, at Korea ang mga naging host ng mga delegado at ng libu-libong lokal na mga Saksi. Marami ang nag-adjust ng kanilang iskedyul para makadalo sa asamblea. Pero walang hihigit sa ginawa ng magkasintahang mula sa Yokosuka, Japan. Nang humingi ng bakasyon ang lalaki sa kaniyang amo para makadalo sa asamblea sa Kyoto, sinabi nito na puwedeng magbakasyon para lang sa libing o kasal. Dahil may plano nang magpakasal ang magkasintahan, inagahan nila ang iskedyul ng kasal. Kaya sa assembly nila ginugol ang kanilang honeymoon!

Nagtapos ang paglalakbay sa unang bahagi ng Setyembre sa mga asamblea sa Hawaii at California, U.S.A. Sa Pasadena, California, kung saan nagtapos ang paglalakbay ng mga delegado, higit sa inaasahan ang bilang ng mga dumalo, kaya nagsikip ang daloy ng trapiko pagkatapos ng huling sesyon. Sa kabila nito, mababasa sa isang lokal na diyaryo ang sinabi ng hepe ng pulisya na ito ang “pinakamaayos sa lahat ng ganito kalaking kombensiyon” na nakita niya.

Mga Pakinabang

Nakikinabang pa rin tayo sa resulta ng asambleang iyon. Ang reperensiyang “Lahat ng Kasulatan ay Kinasihan ng Diyos at Kapaki-pakinabang” ay inilabas sa asambleang iyon at ginagamit pa rin ngayon sa mga pulong ng mga Saksi ni Jehova.

Si Harold King matapos siyang palayain sa bilangguan sa China

Isang bagong awit ang ipinakilala sa asamblea sa New York. Isinulat ito ni Harold King, isang Saksing pinalaya mula sa pagkakabilanggo sa China noong 1963. Ang awit ay may pamagat na “From Door to Door” (Sa Bahay-bahay). Kinatha ni Harold King ang awit na ito habang nakabartolina, at inaawit pa rin ng mga Saksi ni Jehova ang isang bersiyon ng kantang ito.

Ibang-iba na ang kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova sa ngayon. Mas maliliit na pasilidad na ang ginagamit kaya mas maliliit na grupo ang nagtitipon. Ginaganap na ito sa mas maraming lokasyon kaya mas kaunting panahon na lang ang kailangan ng mga delegado sa paglalakbay. Dahil sa mga pagbabago at pagpapasimpleng ito, mas marami ang nakapagpopokus sa programa. Mahigit pitong milyong Saksi ni Jehova at maraming bisita ang dumadalo sa aming mga kombensiyon taun-taon. Gusto mo ba kaming samahan sa susunod na kombensiyon? Alamin ang lokasyon ng kombensiyon na malapit sa inyo.