Samahan ang isang pamilya sa paghahatid ng katotohanan sa Bibliya sa mga outback ng Australia.