Noong Nobyembre 2011, isang grupo ng mga Saksi ni Jehova ang nagsikap na mapaabutan ang mga taga-Manhattan ng mensahe ng Bibliya sa pamamagitan ng mga displey ng literatura sa mga mesa at cart. Ginawa nila ito sa timugang bahagi ng Manhattan, ang pinakaabala at pinakamatandang bayan sa New York City.

Hinati nila ang teritoryo sa apat na sona. Sa bawat sona, may mga lugar na nilagyan nila ng mesa o cart na puno ng literatura at binabantayan ng isang buong-panahong ministro. Karamihan sa mga displey na ito ay malapit o nasa mga terminal ng pampublikong sasakyan, na dinaraanan ng libu-libong tao araw-araw.

Sa mga lugar na ito, maaaring masagot ang mga tanong ng mga tao tungkol sa Bibliya. Para naman sa mga nagmamadali, puwede silang kumuha lang ng literatura.

Available sa maraming wika ang mga literatura. Kung walang publikasyon sa wikang gusto nila, maaari nilang orderin ito at balikan pagkaraan ng ilang araw.

Natuwa ang publiko at mga awtoridad sa kampanyang ito. Sinabi ng isang pulis: “Bakit ngayon n’yo lang ginawa ito? Nasa inyo ang kailangan ng mga tao.

Napahinto sa paglalakad ang isang lalaki nang makita niya ang aklat na Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? Napansin pala niya na binabasa ito ng mga tao sa subwey at naintriga siya kung saan makukuha ito. Ngayon, alam na niya.

Araw-araw sa loob ng anim na linggo, nadadaanan ng isa pang lalaki ang isa sa mga mesa bago pumasok sa trabaho. Sa wakas, huminto siya at nagsabi, “Kailangan ko ng tulong.” Tuwang-tuwa naman ang mga Saksing nagbabantay roon na tulungan siya. Binigyan nila siya ng Bibliya at ipinakita nila kung paano siya matutulungan nito.

May mga humihinto para makipag-usap tungkol sa Bibliya. Nitong nakaraan lang, 3,797 magasin at 7,986 na aklat ang naipamahagi sa publiko sa loob lang ng isang buwan dahil sa kampanyang ito sa Manhattan.