Mula nang buksan ang Bible exhibit sa aming pandaigdig na punong-tanggapan noong 2013, maraming bihira at mahahalagang Bibliya ang ibinigay rito bilang donasyon para lalong gumanda ang eksibit. Kabilang sa mga ito ang Complutensian Polyglot at ang unang mga edisyon ng King James Bible at ng Greek “New Testament” ni Erasmus.