Maraming kabataang lalaki at babae sa tanggapang pansangay ng mga Saksi ni Jehova sa Estados Unidos ang naglalaan ng kanilang panahon at lakas para labhan ang mga 1,800 toneladang labahin taun-taon sa tatlong magkakaugnay na pasilidad sa Brooklyn, Patterson, at Wallkill, New York. Nakakalula ang dami ng nilalabhan dito. Pero ang talagang pambihira ay ang dami ng klase ng nilalabhan.

Bawat araw ng trabaho, ang mga nakatira sa Bethel sa Estados Unidos ay nagdadala ng mahigit 11,000 piraso ng damit sa mga laundry ng Bethel—2,300 polo at long sleeve, 650 pantalon, pati na mga medyas, panloob, at T-shirt. Nagdadala rin sila ng 900 iba pa na kailangang i-dry-clean.

Nariyan din ang santambak na sapin ng kama, punda, tuwalya, at kumot. Mayroon ding mga uniporme ng waiter at basahan. Lahat ng ito ay kailangang labhan, patuyuin, at ihatid. Ang mga basahan at iba pang tulad nito ay maramihang nilalabhan, samantalang ang mga sedang kurbata at blusa ay nilalabhan nang isa-isa.

Sinusuri ng mga nasa laundry ang bawat damit kung mayroon itong sira o nawawalang butones. Kung kailangang palitan ang butones, tinatahi ito sa makina o sa kamay. Kung kailangan namang i-repair ang damit, ginagawa ito ng isang mananahi.

Ang libu-libong damit ay nilalagyan ng maliliit na label na may bar code. Dahil sa bar code, ang nalabhan at naplantsang mga damit ay awtomatikong naibubukod at naihahatid sa bawat kuwarto ng mga miyembro ng pamilyang Bethel sa Estados Unidos.

Sinasanay ng mga bihasang manggagawa ang mga baguhan. Maaaring matuto ang isang baguhan ng hanggang 20 iba’t ibang trabaho. Ang isang trabaho na parang madali pero kailangan ng panahon para matutuhan ay ang pag-aalis ng mantsa. Dapat malaman ng isang baguhan ang tungkol sa mga tela at kung paano aalisin ang iba’t ibang mantsa sa bawat uri ng tela.

Nagkomento si Tajh, na isa’t kalahating taon nang nagtatrabaho sa laundry, tungkol sa mga kasama niya sa trabaho, “Napakaganda ng samahan—kasiya-siya ang pagtatrabaho kasama ng mga tao na may iba’t ibang pinagmulan.” Sinabi ni Shelly, na dito rin nagtatrabaho, “Isang pribilehiyo na tumulong para mapanatiling maayos ang pananamit ng mga miyembro ng pamilyang Bethel.”