Sa pagsasadulang ito, isang teksto sa Bibliya ang nakatulong kay Grayson na makitang hindi niya kailangang maging sakdal para mapalugdan ang Diyos.